Loading
Những giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất nào bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật?
HOTLINE: 0903 835 468
Thế mạnh của công ty

Sài Gòn Minh Luật - Tư vấn - Hướng dẫn - Thực hiện các Dịch vụ:

Tranh tụng (dân sự, hình sự, kinh tế- thương mại, hôn nhân gia đình...)

- Dịch vụ giấy tờ nhà đất

- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

- Dịch vụ công chứng 

- Đại diện theo ủy quyền


 

 

 

 

 

 

Thứ hai, 30-3-2015

TƯ VẤN

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN

Những giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất nào bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật? Print
Thứ ba, 21 9 2010 16:27

Câu hỏi: Những giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất nào bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, những giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất sau bắt buộc phải công chứng:

- Hợp đồng mua bán nhà ở, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở (theo quy định tại Điều 450 BLDS 2005 và Điểm b, Khoản 3, Điều 93 Luật nhà ở năm 2005);

- Hợp đồng tặng cho nhà ở hoặc bất động sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp bên tặng cho nhà ở là tổ chức (theo quy định tại Khoản 1, Điều 467 BLDS 2005; Điểm d, Khoản 3, Điều 93 Luật Nhà ở 2005);

- Hợp đồng thuê nhà ở từ 6 tháng trở lên, trừ trường hợp thuê nhà công vụ, thuê mua nhà ở xã hội và Bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở (theo quy định tại Điều 492 BLDS 2005;  Điểm b,c, Khoản 3 Điều 93 Luật Nhà ở 2005;

- Hợp đồng đổi, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Điều 93 Luật Nhà ở 2005;

- Hợp đồng thế chấp nhà ở (theo quy định tại Khoản 3, Điều 93 Luật Nhà ở 2005);

- Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (theo quy định tại Khoản 1, Điều 689 BLDS 2005; Điểm b, Khoản 1, Điều 126; Điểm b, Khoản 1, Điều 127 Luật Đất đai 2003);

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 128 Luật Đất đai 2003);

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 129 của Luật Đất đai 2003);

- Hợp đồng thế chấp (bảo lãnh) bằng quyền sử dụng đất (Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 130 Luật Đất đai 2003);

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 131 Luật Đất đai 2003);

- Việc sửa đổi các Hợp đồng trên đã được công chứng (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 423 BLDS 2005).

Quý khách vui lòng liên hệ : 

CÔNG TY LUẬT TNHH SÀI GÒN MINH LUẬT

VP: Tầng 6, Tòa nhà M-H, 728 - 730 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3922.5745                    Fax: (08) 3922.5746 

Website:  

http://www.congtyluatsaigon.com

http://www.saigonminhluat.com

http://www.saigonminhluat.com.vn

http://www.saigonminhluat.vn  

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thạc sĩ - Giảng viên Nguyễn Thanh Minh – 0974.923.695 (Tư vấn pháp lý)
Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Đạt - 0903.835.468 (
Tranh tụng tại tòa án các cấp)