Loading
Xin cho hỏi danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung? custom term paper writing need help with essay writing a descriptive essay pay resume and press writing a college admissions essay pay pay to do my homework help writing a thesis writing a narrative paper college admission essay writing services ask link will someone write my paper for me help with university essay writing help writing synthesis essay buy college application essay where to buy a comparison and contrast essays writing an research paper link help on writing a persuasive essay fast nhs essay about service press can i buy a essay online buy essays cheap com press homework help for science argumentative essay on customer service link
HOTLINE: 0903 835 468
Thế mạnh của công ty

Sài Gòn Minh Luật - Tư vấn - Hướng dẫn - Thực hiện các Dịch vụ:

Tranh tụng (dân sự, hình sự, kinh tế- thương mại, hôn nhân gia đình...)

- Dịch vụ giấy tờ nhà đất

- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

- Dịch vụ công chứng 

- Đại diện theo ủy quyền


 

 

 

 

 

 

Thứ năm, 26-11-2015

TƯ VẤN

ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN

Xin cho hỏi danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung? Print
Thứ tư, 22 9 2010 08:51

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

thành phố hồ chí minh                 Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

 Số :  200  /2004/QĐ-UB                TP. Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng   8  năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 Về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh

 không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

******** 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 ;

- Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;

- Căn cứ Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 6 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất  gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận ;

- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào các Khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận ;

- Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào Khu công nghiệp và vùng phụ cận ;

- Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác di dời tại Tờ trình số 584/TTr-BCĐ ngày 16 tháng 7 năm 2004 về việc điều chỉnh bổ sung một số điều trong Quyết định 78/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002  của ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh sách các ngành nghề  sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung ;

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung.

Cụ thể gồm các ngành nghề sau :

1. Ngành hóa chất : sản xuất hóa chất cơ bản, sản xuất pin, ắc quy, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất làm lạnh, phèn, chất tẩy rửa, thuốc nhuộm, sơn, sản xuất phân bón ;

2. Ngành tái chế, mua bán chất phế thải : giấy, nhựa, kim loại, dầu nhớt cặn ;

3. Ngành tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan ;

4. Ngành luyện cán cao su ;

5. Ngành thuộc da ;

6. Ngành xi mạ điện ;

7. Ngành gia công cơ khí : rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, cắt, gò, hàn, sơn ;

8. Ngành in, tráng bao bì kim loại ;

9. Ngành sản xuất bột giấy ; 

 10. Ngành  sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gốm sứ, thủy tinh ;

 11. Ngành chế biến gỗ (trừ điêu khắc gỗ và mộc gia dụng) ;

 12. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các loại, muối, dầu ăn ;

            13. Ngành sản xuất cồn, rượu, bia, nước giải khát (trừ nước uống  tinh khiết) ;  

           14. Ngành sản xuất thuốc lá ;

           15. Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình công nghiệp ;

           16. Ngành giết mổ gia súc ;

 17. Ngành chế biến than.

Điều 2. Các doanh nghiệp thuộc danh mục ngành nghề sản xuất, kinh doanh nêu trên đang hoạt động trong khu dân cư tập trung phải thực hiện đúng kế hoạch di dời của ủy ban nhân dân thành phố, nếu doanh nghiệp thực hiện di dời sớm và đúng kế hoạch sẽ được hỗ trợ khen thưởng theo quy định của thành phố.

Trong thời gian chưa di dời, các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động phải nghiêm chỉnh chấp hành các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường.

Các cơ quan Nhà nước trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, lập biên bản và đình chỉ ngay hành vi vi phạm. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay cho Quyết định số 78/2002/QĐ-UB  ngày 08 tháng 7 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố danh mục các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu dân cư tập trung và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân  thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  thuộc danh mục các ngành nghề nêu trên có trách nhiệm thi hành             Quyết định này./.

Nơi nhận :                                                          TM. ủy ban nhân dân THàNH PHố

- Như điều 4                                                                             kt. chủ tịch

- Văn phòng Chính phủ                                                             phó chủ tịch/thường trực                                               

- Bộ KHCN, Bộ NN & PTNT

- Bộ KH-ĐT, Bộ CN

- Cục kiểm tra văn bản-Bộ TP

- TT.TU, TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP            

- Báo, Đài

- VPHĐ-UB : các PVP    

- Tổ TH, VX, ĐT, CNN, PC                                                             Nguyễn Thiện Nhân

- Lưu (CNN-T)                                                                 

 

Quý khách vui lòng liên hệ : 

CÔNG TY LUẬT TNHH SÀI GÒN MINH LUẬT

VP: Tầng 6, Tòa nhà M-H, 728 - 730 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (08) 3922.5745                    Fax: (08) 3922.5746 

Website:  

http://www.congtyluatsaigon.com

http://www.saigonminhluat.com

http://www.saigonminhluat.com.vn

http://www.saigonminhluat.vn  

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thạc sĩ - Giảng viên Nguyễn Thanh Minh – 0974.923.695 (Tư vấn pháp lý)
Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Đạt - 0903.835.468 (
Tranh tụng tại tòa án các cấp)  

 

Ей-богу, "Комнатные растения 100 новых идей" масса Стумп, его сейчас нет здесь; он "Большой словарь иноязычных слов" только что уехал.

Слух подтвердил то, чему не "Последний воин" верили глаза.

Ну, а насчет ловкости и всяких "Школа обмана" там индейских хитростей так у него среди охотников "Мастер и Маргарита" репутация еще солиднее, чем у Карлоса.

Вы "Чиполлино Раскраски с прописями" должны быть более любезны по отношению к своим начальникам!

Только после того, как "Р Барби" белое платье "Генрих VI Ричард III" исчезло в саду и послышался тихий разговор, долетавший из-за деревьев, он "Подготовка к контрольным диктантам по русскому языку 3 кл" пришел в себя "Тематический уголок для ДОУ ОБЖ" и решил, что надо действовать.

Я и сейчас сказала бы вам, но тут.