Loading
Tư pháp Việt Nam - cải cách và hội nhập quốc tế
HOTLINE: 0903 835 468
Thế mạnh của công ty

Sài Gòn Minh Luật - Tư vấn - Hướng dẫn - Thực hiện các Dịch vụ:

Tranh tụng (dân sự, hình sự, kinh tế- thương mại, hôn nhân gia đình...)

- Dịch vụ giấy tờ nhà đất

- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

- Dịch vụ công chứng 

- Đại diện theo ủy quyền


 

 

 

 

 

 

Thứ tư, 29-6-2016

TƯ VẤN

Tư pháp Việt Nam - cải cách và hội nhập quốc tế Print
Thứ hai, 18 10 2010 10:43
Tư pháp Việt Nam - cải cách và hội nhập quốc tế
 

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và khu vực, việc cải cách, hoàn thiện hệ thống hệ thống pháp luật, trong đó có tư pháp của nước ta được đặt ra hết sức cấp thiết. 

Sự cần thiết phải cải cách tư pháp

Kể từ Đại hội lần thứ VI (năm 1986) của Đảng ta, chủ trương đổi mới toàn diện đất nước được đặt ra và triển khai, trong đó có đề cập đến " tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trọng tâm là cải cách hành chính nhà nước". Vì vậy, cải cách tư pháp là một đòi hỏi khách quan và cấp thiết để có thể thích ứng với những đổi mới về kinh tế, hệ thống chính trị... Vấn đề này đã được chính thức đặt ra tại các Đại hội sau đó của Đảng và ghi nhận trong các Nghị quyết 8 Trung ương khoá VII, Nghị quyết 3 và 7 Trung ương khoá VIII, Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Việc này đang là nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước nói chung và của các cơ quan tư pháp nói riêng nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân.

Thời gian qua, hệ thống các cơ quan tư pháp đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cả tổ chức, công dân nhưng thực tế, công tác này cũng còn bộc lộ một số hạn chế về chính sách, chế định; tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các cơ quan còn bất hợp lý; cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp còn thiếu và một bộ phận còn yếu về trình độ, bản lĩnh chính trị, thậm chí một số còn suy thoái về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc còn thiếu thốn, lạc hậu, nhất là vẫn còn tình trạng oan, sai trong điều tra, bắt, giam giữ, truy tố, xét xử.

Những yêu cầu và đòi hỏi của tình hình mới đã đặt ra yêu cầu khách quan, cấp thiết cả về phương diện lý luận cũng như phương diện thực tiễn nhằm mục tiêu "xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, đất nước... đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đổi mới hệ thống chính trị và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Quan điểm đổi mới cải cách tư pháp

Bộ Chính trị đã có Nghị quyết về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trong đó đề ra mục tiêu "xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" trong đó đề ra các quan điểm: Cải cách tư pháp gắn liền với công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp với tính chất "quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; cải cách đặt trong mối quan hệ biện chứng với quá trình đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới hoạt động lập pháp và hành pháp, phát huy sức mạnh của quyền lực nhà nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng; quán triệt "phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quá trình cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp phải đặt dưới sự giám sát của các cơ quan dân cử và nhân dân. Từng bước thực hiện xã hội hoá một số hoạt động của cơ quan tư pháp"; cải cách trên cơ sở kế thừa truyền thống pháp lý của dân tộc và những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với hoàn cảnh của đất nước và yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng xu thể phát triển của xã hội trong tương lai; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng xác định rõ nội dung và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp.

Cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế

Chưa bao giờ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam lại diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng như hiện nay. Chiến lược cải cách tư pháp mà chúng ta đang thực hiện diễn ra trong bối cảnh đó cần phải tiến hành song song với hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong đó, cần nhận thức được cải cách tư pháp với những cơ hội cũng như thách thức của hội nhập, cải cách với vấn đề đào tạo nguồn nhân lực (luật sự, thẩm phán, kiểm sát viên, trọng tài viên, chấp hành viên) đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ hội nhập, nhất là quan tâm, chú trọng đến đội ngũ nhân lực trong ngành tư pháp bởi đây là yếu tố then chốt. Thành hay bại của công cuộc hội nhập trong lĩnh vực này nói riêng và hội nhập nói chung xét đến cùng là do con người. Nếu không gấp rút đào tạo nguồn nhân lực cho hội nhập, tiến trình hội nhập chắc chắn sẽ gặp khó khăn và sẽ không tránh khỏi phải trả giá cho những thách thức mà chúng ta gặp phải...

Sài Gòn Minh Luật: Theo Trang tin Đảng Cộng sản Việt Nam

Quý khách vui lòng liên hệ : Công ty Luật Sài Gòn Minh Luật để được tư vấn.

CÔNG TY LUẬT TNHH SÀI GÒN MINH LUẬT

VP: Tầng 6, Tòa nhà M-H, 728 - 730 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, Tp.Hồ Chí Minh

Website:  

http://www.congtyluatsaigon.com

http://www.saigonminhluat.com

http://www.saigonminhluat.com.vn

http://www.saigonminhluat.vn  

Email:        This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Thạc sĩ - Giảng viên Nguyễn Thanh Minh

Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Đạt